Sigorta Teminatları Hakkında

Sigortalılarımıza, poliçelerde bulunan sigorta teminatları ve bu teminatlara isabet eden hasarlar hakkında biraz bilgi vermek istedik;

Bilindiği üzere; sigorta poliçesi sigortalıların ihtiyaçlarına cevap olacak şekilde düzenlenmelidir. Her meslek kolunun sigorta ihtiyacı farklı olacağı gibi aynı zamanda sigortalıların talepleri oluşmasa da almış oldukları sigorta teminatların açıklanması, kendileri adına önem teşkil etmektedir.

Sigorta Teminatları Hakkında Örnekler

Örnek; bir işletmede raflar mevcut ve bu raflara mal yerleştiriliyor. Yerleştirme aracımız da forklifttir. Bu forklift işletme içinde çalışmaktadır. Hareket halinde olduğundan, yoğunluktan ve dikkat dağılmasından dolayı bazı hasarlar meydana gelebilir. Raflara çarpabilir, direk ürünlere çarpabilir ya da demirbaşlara zarar verebilir. Peki bunları hangi teminatla poliçeye ekleyebiliriz? Olması gereken teminatımız “Forklift Çarpması” teminatıdır. Poliçelerimize belli bir limit dahilinde eklersek, bu tarz bir riziko sonucu gerekli hasar ödemesi yapılabilmektedir. Ancak bir önemli durumda forklift sürücüsü ile beraber kiralık ise; Sigorta Şirketleri rücu hakkını kullanabilir. Bu teminatı sizlerle paylaşmak istedik.

Bir diğer konumuz “Fırtına Teminatı”. “Fırtına teminatı” mal sigortası türlerinden olup rizikonun taşınır ve taşınmaz eşyalarda oluşturduğu hasarları sigorta güvencesi altına almaktır. Hasar doğrudan fırtına olayının sonucu olarak meydana gelebileceği gibi fırtına olayının dolaylı olarak sigortalı eşyada getirdiği hasar şeklinde de gerçekleşebilir. Bu ikinci halde, yani dolaylı hasar oluşması durumunda, hasar ile fırtına olayı arasında illiyet bağının olduğunu sigortalı kanıtlamalıdır. Bu kloz yağmur, kar, dolu ile beraber olsun ya da olmasın, fırtına sırasında rüzgarların sürüklediği ve attığı parçaların çarpması sonucu sigortalı mallarda meydana gelecek zararları sigorta güvencesi altına almıştır.

Mutlu ve huzurlu günler dileği ile…

Previous Post
Newer Post