Seyahat Sigorta Hizmetleri

Seyahat Sigortası

Gezmeye Hazır mısınız?

Tatil, Eğitim, Fuar, İş Gezisi hangi maksatla olursa olsun siz yeterki gezmek isteyin. Yıldız Sigorta ayrıcalığı ile tüm dolaşımlarınız güvencemiz altında olsun.

Kapsam ve Politikalar

Yıldız Sigorta’nın seyahatinizi korumaya yardımcı olabileceği tüm farklı yolları görün.

İndirim

İndirimlere göz atarak Seyahat sigortasından nasıl tasarruf edebileceğinizi öğrenin.

Bir Sorunuz mu var?

Yıldız Sigorta ile Seyahat Sigortası hakkındaki tüm sorularınıza yanıt almak için bize ulaşın.

Sigorta Teminatının Konusu

1- Sigortacı, bu Sigorta Sözleşmesi ile sigortalanmış olan Sigortalının, Poliçenin geçerlilik süresi içerisinde ve yurtiçinden yurtdışına, teminatların geçerli olduğu coğrafi bölgede seyahat ederken Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları ile bu Sigorta Sözleşmesinin teminatlarının kapsamına giren bir durumdan dolayı ani olarak hastalanması ya da kazaya uğraması sonucunda gereken acil tıbbi yardım, tıbbi tedavi, tıbbi nakil, taburcu olduktan sonra yurtiçine nakli ile vefat halinde defin veya cenazenin yurtiçine nakli ile ilgili giderlerini Poliçede belirtilen toplam teminat limiti dahilinde karşılar.

2- Sigorta teminatı altına alınan giderlerin, Sigortalının ani hastalık ya da kaza sonucunda tıbbi açıdan gerekli olan tedavisiyle ilgili olması ve teminat kapsamı içerisinde yer alması gerekir. Sigortalının tedavi süreci içerisinde tedavisine konu olan ani hastalık veya kaza hali ile doğrudan ilgili olmayıp başka bir hastalık veya kaza sonucunda oluşan giderleri ayrı bir tazminat konusu olarak değerlendirilir.

3- Sigortacının, Poliçenin geçerlilik süresi boyunca teminat kapsamına giren tüm durumlar için üstleneceği azami toplam sorumluluk tutarı toplam teminat limitidir. Toplam teminat limiti sigorta poliçesinde belirtilir.

Bu poliçeyi, ister yurtdışı seyahatinizin süresi kadar alabileceğiniz gibi, aylık, 45 günlük, 2 aylık,3 aylık, 6 aylık ve 12 aylık süre için de alabilirsiniz. Bu durumda, bir yıllık süre içerisinde yapılacak tüm yurtdışı seyahatlerinizde Yıldız Sigorta’nın garantisi altında olursunuz.

Sigorta Teminatları
Acil Tıbbi Yardım ve Nakil Giderleri
Tedavi Giderleri Teminatı
Tıbbi Nakil Giderleri Teminatı.
İkametgah Adresine Nakil Giderleri Teminatı
Vefat Halinde Cenazenin Defni veya Nakli Giderleri Teminatı