KASKO Sigorta Hizmetleri

Kasko

Aracının Değerini Bilenlere

Günümüzde araç sahibi olmak oldukça kolay yalnız eski kadar kolay olmayan durum ise sahip olduğumuz bu aracı koruyabilmek. Aracınızın her açıdan güvence altında olmasını istiyorsanız en kısa zamanda sizi şubelerimize çay içmeye bekleriz.

Kapsam ve
Politikalar

Yıldız Sigorta ’nın aracınızı korumaya yardımcı olabileceği tüm farklı yolları görün.

İndirim

İndirimlere göz atarak kasko sigortasından nasıl tasarruf edebileceğinizi öğrenin.

Bir Sorunuz mu var?

Yıldız Sigorta ile kasko hakkındaki tüm sorularınıza yanıt almak için bize ulaşın.

KASKO Sigortası Neleri Sağlıyor ?

Aracın yanması
Enflasyondan Korunma teminatı
Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar,
Aracın karayolunda kullanılabilinen motorlu, motorsuz taşıtlarla müsademesi,
Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler
Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi
Taşıtta sigara ve benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar
Araçta hasar olması halinde çekme, kurtarma gibi acil oto yardım hizmetleri, ile ferdi yardım hizmetleri
Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar
Taşıtın sigorta kapsamına giren kısmi bir zarara uğraması nedeni ile gelir kaybından doğan zararlar (sadece özel otolarda)
Grev, lokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,
A.5 maddesinin 5.11 bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.
Aracın hasar olması halinde, aracın serviste onarım ihtiyacı oluştuğu durumlarda sadece özel otomobillere ikame araç hizmeti verilecektir. Kamyonet ve minibüslerde ise; kısmi hasar halinde ; aracın makul tamir süresi 4 gün aşıyorsa, aracın anlaşmalı servise bırakılmasından itibaren 6 gün süre ile sigortalının şehir içi iş durması masrafları şu limitlerde karşılanacaktır: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Trabzon ve Erzurum illerinde 25 YTL ve diğer illerde 15-YTL
Ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi nedeniyle uğranılan zararlar. (sadece özel otolarda)
Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
Aracın kasko sigortası ile araç değeri yıl içinde muhtemel piyasa değer artışlarına karşı otomatik olarak korunmaktadır.

Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Zararlar:

Dilerseniz poliçenize ek teminatlarda sağlayabiliriz.

Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar
Deprem veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar,
Sigorta teminatlarına ilaveten anlaşma yapılan yetkili servislerde, aracın periodik bakımlarının ve çeşitli arızalarının yaptırılması halinde, KASKO EKSTRA poliçesinin ibrazı ile yedek parça ve işçilik tutarlarında özel indirim avantajları da sağlanmaktadır.
Aracın hasarlanması halinde, markalara göre seçilmiş ve poliçe üzerinde yazan anlaşmalı tamir servislerine araç çekilmekte ve buralarda tamir edilerek, anahtar teslimi sigortalıya verilmektedir.
Tüm hasarlarda KDV de ödenmektedir.
İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

Sigortacı, işbu poliçede gösterilen aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanununa ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hadlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı hadlere kadar temin eder. İşbu sigorta, sigorta ettirenin haksız taleplere karşı müdafaasını da temin eder. Sigorta Türkiye sınırları içinde geçerlidir.

FERDİ KAZA KOLTUK SİGORTASI

Araçta kasko sigortası kapsamına giren bir kaza neticesinde; (teminat altına alınmış olması koşuluyla) seyahat eden yolcuların ölmesi veya cismani bir arızaya maruz kalmasından doğacak zararları karşılar.

HUKUKSAL KORUMA SİGORTASI

Bu sözleşme ile sigortacı; sigortalının taraf olduğu ve bu sözleşmeyle saptanan konular kapsamındaki sözleşmeler ya da mevzuattan doğan hak ve yükümlülükleriyle ilgisi olan hukuksal uyuşmazlıkların, sulh yahut ilgili yargılama usulleri çerçevesinde giderilmesinde hukuksal çıkarlarının korunması için yapılması gereken gider ve diğer edimleri üstlenir. Motorlu Araca Bağlı Hukuksal Koruma Sürücü Hukuksal Koruması (sadece özel otolar için)

Yukarıda vermiş olduğumuz bilgiler KASKO Sigorta Hizmetlerimiz kapsamında genel içerik bilgileri olup ön bilgi verme maksatlı hazırlanmıştır. Genişletilmiş ve güncellenmiş paket bilgileri için lütfen bizimle iletişime geçin.