Hasar Yönetimi Konusunda Doğru Bilgilendirme

Hasar Süreci Yönetimi

Sigortalıların hasar anında doğru bilgilendirilmeleri ve yönlendirilmeleri hasar süreçlerinin sağlıklı yürütülmesinin temel taşıdır. Hasar esnasında sigortacısına ulaşan sigortalının psikolojisini, sigortacısı doğru değerlendirmeli ve oluşan panik, endişe, korku gibi duygularında oldukça hassas olmalı ve teskin edici bir yaklaşım sergilemelidir. Bu aşamadan sonra sigortalıdan hasarı ile ilgili bilgiler doğru alınmalı, hasar konusu branşına göre alınması gereken aksiyonlar sigortalıya doğru iletilmelidir.

Oto hasar branşı ile ilgili olarak; sigortalının aracında tek taraflı bir hasar var ise resmi zabıt tutturulması (polis tutanağı gibi), iki veya daha çok araç çarpışmış ise ve taraflar da anlaşmalı tutanak tutma şartlarına haiz ise anlaşmalı tutanak tutulması gerekmektedir. Tüm bunlar mümkün değil ise olay yerinde oluşan hasarı resimleyip detaylı beyan yazılması sağlanmalıdır. Sigortalının ve sigorta şirketinin rücu hakları açısından tutanak tutulması son derece önemlidir. Tutanak ile birlikte aracın hasarı göz önüne alınarak hasarın olduğu bölgeye çekici yönlendirilip hasarlı olan araç poliçe şartlarına uygun olan bir servise yönlendirilmelidir.

Günümüzde hasar anında bazı yetkisiz çekicilerin araçlara ve sigortalılara müdahale ederek istenmeyen durumlar oluştuğu gözlemlenmektedir. Bu tür durumlarda sigortalıların dikkatli olması gerekmektedir. Poliçelerde bulunan servis şartları gereği; sigortalılar sigorta şirketinin anlaşmalı servis ağını kullanmakla mükelleftir. Yetkisi olmayan servislerde hasarını tazmin edememekte ve muafiyetle karşılaşabilmektedir. Bazı özel durumlarda yine kendileri ile ilgilenen acente ya da broker sorumluları ile görüşerek sigorta şirketlerine durumu iletmeli ve şirket onayı ile bu tip servislere araçlarını yönlendirmelilerdir.

Hasar Örneği

Sigortalı lüks segment aracıyla ikili bir kazaya karışmış, anlaşmalı tutanak tutmuştur. Ancak hasardan iki ay sonra aracını servise yönlendirmiştir. Servise giden sigortalı, tutanağının kaybolduğunu iletmiştir. Servis yetkilisi ise kaskosunun her hasarı karşılayabileceğini belirterek tutanağa gerek olmadığını bildirmiştir. Sigortalıdan aracın park halinde hasar aldığını belirten beyan yazısı almıştır. İleri zaman içinde ekspertiz yapılmış ve kazanın bu şekilde yapılmadığı netleşmiştir.

Daha sonra bizlere ulaşan sigortalı, hasarının red olduğunu ve bizlerin hasara müdahil olmamızı talep etmiştir. Yaptığımız incelemede maalesef araç hasarına ait beyanın, oluşan hasarla uygun olmadığını gözlemlemiş ve konunun sigorta şirketi tarafında yeniden değerlendirilerek hasarın onaylanması için gerekli girişimlerimizi yapmışızdır.

Bu tür yanlış bilgilendirmeler ve yönlendirmeler, sigortalıların ve sigorta şirketlerinin menfaatlerini zarara uğratmakta, tazmin edebilecekleri hasarı dahi alamamalarına yol açabilmektedir.

Previous Post
Newer Post