Yıldız Sigorta - Seyahat Sigorta Hizmetleri

Gezmeye Hazır mısınız?

Tatil, Eğitim, Fuar, İş Gezisi hangi maksatla olursa olsun siz yeterki gezmek isteyin. Yıldız Sigorta ayrıcalığı ile tüm dolaşımlarınız güvencemiz altında olsun.

 

Sigorta Teminatının Konusu

1- Sigortacı, bu Sigorta Sözleşmesi ile sigortalanmış olan Sigortalının, Poliçenin geçerlilik süresi içerisinde ve yurtiçinden yurtdışına, teminatların geçerli olduğu coğrafi bölgede seyahat ederken Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları ile bu Sigorta Sözleşmesinin teminatlarının kapsamına giren bir durumdan dolayı ani olarak hastalanması ya da kazaya uğraması sonucunda gereken acil tıbbi yardım, tıbbi tedavi, tıbbi nakil, taburcu olduktan sonra yurtiçine nakli ile vefat halinde defin veya cenazenin yurtiçine nakli ile ilgili giderlerini Poliçede belirtilen toplam teminat limiti dahilinde karşılar.

2- Sigorta teminatı altına alınan giderlerin, Sigortalının ani hastalık ya da kaza sonucunda tıbbi açıdan gerekli olan tedavisiyle ilgili olması ve teminat kapsamı içerisinde yer alması gerekir. Sigortalının tedavi süreci içerisinde tedavisine konu olan ani hastalık veya kaza hali ile doğrudan ilgili olmayıp başka bir hastalık veya kaza sonucunda oluşan giderleri ayrı bir tazminat konusu olarak değerlendirilir.

3- Sigortacının, Poliçenin geçerlilik süresi boyunca teminat kapsamına giren tüm durumlar için üstleneceği azami toplam sorumluluk tutarı toplam teminat limitidir. Toplam teminat limiti sigorta poliçesinde belirtilir.

Bu poliçeyi, ister yurtdışı seyahatinizin süresi kadar alabileceğiniz gibi, aylık, 45 günlük, 2 aylık,3 aylık, 6 aylık ve 12 aylık süre için de alabilirsiniz. Bu durumda, bir yıllık süre içerisinde yapılacak tüm yurtdışı seyahatlerinizde Yıldız Sigorta'nın garantisi altında olursunuz.

Sigorta Teminatları

  • Acil Tıbbi Yardım ve Nakil Giderleri

  • Tedavi Giderleri Teminatı

  • Tıbbi Nakil Giderleri Teminatı.

  • İkametgah Adresine Nakil Giderleri Teminatı

  • Vefat Halinde Cenazenin Defni veya Nakli Giderleri Teminatı

Bölgelere Göre 2 Değişik Plan Halinde Sunulmaktadır

İlgili Tablo

Seyahat Sağlık Sigortası Plan B Plan C
Sigortalı Başına Limit (EURO) 30.000.00 50.000.00
Geçerli Coğrafi Bölge ABD ve Kanada Hariç Tüm Dünya Tüm Dünya

Yukarıda vermiş olduğumuz bilgiler Seyahat Sigorta Hizmetlerimiz kapsamında genel içerik bilgileri olup ön bilgi verme maksatlı hazırlanmıştır. Genişletilmiş ve güncellenmiş paket bilgileri için lütfen bizimle iletişime geçin.

Hızlı Teklif Al